Invitacions escoles

La Xarxa Cervera, amb ànim d'arribar a tota la població en edat escolar, envia a les escoles de tota la comarca de La Segarra, invitacions per a infants als espectacles xarxers. 

En funció de l'espectacle es tria un dels cicles que rebran les entrades (Ed. Infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà o Cicle Superior), i cada classe de cada escola del cicle en qüestió rep unes quantes invitacions que caldrà sortejar entre tota la classe. 

El fet de donar les invitacions té un doble objectiu:  

  • En primer lloc donar l’oportunitat a nens i nenes que coneguin què és la Xarxa i com són els espectacles, per tant la creació de nous públics.
  • En segon lloc premiar a nens i nenes que venen sovint a Xarxa i que d’aquesta manera poden entrar gratuïtament. 

La intenció doncs és que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats de gaudir d’aquestes invitacions. És per aquest motiu que des de Xarxa demanem al professorat que les invitacions siguin sortejades entre tots els alumnes de la classe indistintament de si assisteixen regularment al teatre o si no ho han fet mai, i respectar també el cicle o cursos als quals va destinada l’entrada.

El compromís dels centres educatius en la difusió dels espectacles xarxa és necessari i molt important, i els agraïm encaridament aquesta col·laboració. 

SI T'HA TOCAT UNA INVITACIÓ XARXERA HAS DE SABER QUE...

  • Caldrà bescanviar la invitació a taquilla el mateix dia de la funció, de 16:30h a 17:30h. 
  • L'acompanyant haurà de comprar l'entrada a taquilla per tal de seure junts.
  • No és possible l'opció de la compra anticipada on-line i després bescanviar la invitació.
  • L'infant NO pot anar sol al teatre. Sempre acompanyat per un adult (no germà gran menor...)
  • Si et toca una invitació i ja tenies l'entrada comprada o no hi ets aquell diumenge, pots regalar-la a algun amic o amiga. 
  • Els adults no es poden beneficiar de les invitacions


MODALITAT ESPECIAL: INVITACIÓ DOBLE PER A INFANT + ADULT
Aquest curs posem en marxa una promoció a les escoles de Cervera, i és que repartim a les tres escoles un total de 30 entrades per funció, que són per a un infant + adult acompanyant. Aquestes invitacions les fa arribar al centre a les famílies amb necessitats econòmiques. 
D'aquesta manera, evitem que hi hagi infants amb una invitació es quedin a les portes del teatre, al no poder pagar el pare o mare l'import de l'entrada de l'acompanyant.
El grup xarxa Cervera és desconeixedor de les identitats de dites famílies.